קניון רמת אביב

קניון גינדי  תל אביב TLV

שדרות ממילא ירושלים

050-8881522